Gyülekezetvezetés

Ha azt gondolod vezető vagy, és magad mögé nézve nem látsz senkit, csak sétára indultál.

Nabeel Qureshi (1983-2017): Allahot keresni, Jézust megtalálni

2017. szeptember 17. 11:37 - Kereso75

nabeel_qureshi.jpg

2017. szeptember 16-án a 34 éves Nabeel Qureshi belépett Jézus Krisztusnak, az ő mesterének örömébe, miután egy éven át harcolt a rákkal. Justin Taylor írását az életéről tegnap este olvastam. Annyira inspiráló és felkavaró volt, hogy úgy éreztem magyarul is olvashatóvá kell tennem.

Az iszlám volt minden

Nabeel Kaliforniában született pakisztáni bevándorlók gyermekeként, akik vallási üldöztetés miatt menekültek el otthonról, amit más muszlimoktól szenvedtek el. A szülei odaszánt tagjai voltak az iszlám ahmadi csoportjának, amely különbözik az ortodox iszlámtól néhány kisebb dologban, de osztozik annak 6 alaptételében (egyistenhit, próféták, kinyilatkoztatott könyvek, angyalok és dzsinnek, végső nap, elrendelés), és öt alappillérében (hitvallás, ima, adakozás, böjt, mekkai zarándoklat) is.

Nabeel egy nagyon szerető és összetartó családban nőtt fel, amelynek a középpontjában az iszlám hit állt. Ez vált az életének meghatározó alapjává. Anyja előbb tanította meg neki az urdu és az arab nyelvet is, mint mielőtt 4 évesen angolul is megtanult volna. Öt éves korára, már elolvasta a teljes Koránt, és több fejezetet kívülről is tudott belőle. Szülei hitvédelemre is tanították, hogy ne csak iszlám hívő legyen, de megtudja is azt védeni más vallásokkal, például a kereszténységgel szemben.

Találkozás Krisztus kijelentéseivel

2001 augusztusában az Old Dominion University diákjaként Nabeel észrevette, hogy egy iskolatársa, David Wood szabadidejében a Bibliát olvassa. Nabeel is rendszeresen olvasta a Koránt, de meglepte, hogy vannak olyan keresztények is, akik maguktól olvassák a Bibliát. Nabeel betámadta Dávidot a hite kapcsán, ott kezdve, hogy a Bibliát megváltoztatták a történelem során. Nabeel és Wood, aki keresztyén hitvédelemmel szeretett volna foglalkozni, hamarosan összebarátkoztak, és éveken át vitáztak egymással a hittel kapcsolatban. Végig elemezve Dávid érveit és megvizsgálva a bizonyítékokat Nabeel végül meggyőződött az Újszövetség hitelességéről. Azután azt az ellenvetést tette, hogy Jézus soha sem vallotta magát Istennek. Miután kiderült a számára, hogy ez nem igaz, azt vitatta hogy Jézus soha nem is halt meg a kereszten. Ebben az esetben is, miután újra megvizsgálta a bizonyítékokat, Nabeel megváltoztatta a véleményét.

Két és fél év után Nabeel feltette a kérdést, ami számára a legnagyobb nehézséget okozta a kereszténység elfogadásával kapcsolatban: hogy hallhat meg egy ember, valaki más bűneiért? És hogyan lehet az egyetlen igaz Isten Szentháromság? Saját maga olvasta már a Bibliát és találkozott Jézus Krisztus kijelentéseivel.

Dávid is kezdte megkérdőjelezni Nabeel magabiztosságát az iszlám hit kijelentéseiben. Nabeel szubjektív okok miatt is hitt, mint például, hogy milyen életet termett a benne hívőkben. De tárgyilagosan azért ragaszkodott az iszlámhoz, mert Mohamed volt Isten igaz prófétája. Miután tanulmányozta az eredeti forrásokat és életrajzokat Nabeel meg kellett győződjön arról, hogy ehhez a kijelentéshez, miszerint Mohamed volt a legnagyobb próféta és a történelem legtökéletesebb embere, racionálisan nem lehet ragaszkodni.

2004 december és 2005 áprilisa között, Nabeel három nagyon erőteljes álmot is látott, amiből azt az üzenetet vette, hogy a kereszténység az igazság és Krisztust kell követnie. Még ugyanebben az évben Washingtonba, Kanadába és Angliába is elutazott, hogy komoly muszlim tudósokkal találkozzon, mert meg akarta nekik mutatni az ellenérveket, amelyeket az iszlámmal szemben talált.

Sokféle választ kaptam, amelyek a kevéssé meggyőzőtől a meglehetősen innovatívig helyezkedtek el a skálán, az emberekkel együtt, akik között voltak őszintének látszók és olyanok is akik csak lazán tartották meg az iszlámot, mint szokásokat. A kutatásom végén még mindig billegett a mérleg az iszlám mellett és ellene szóló érvek között, de egy dolog teljesen világossá vált a számomra: meg sem közelítették a kereszténység mellett szóló érvek erejét. 

Krisztus minden

Orvosi tanulmányai alatt történt Krisztushoz történő végső megtérését, és annak hatását, amit ez a saját világára gyakorolt így írja le:

Már előre szomorkodtam annak a döntésnek a hatása miatt, amit meg kellett, hogy hozzak. Az orvosi iskola második évfolyamának első napján történt, hogy már nem tudtam hordozni mindezt. Vigasztalásra várva, úgy döntöttem, hogy kihagyom az iskolát aznap. Visszamentem az albérletembe és kitettem a Koránt és a Bibliát magam elé. Kinyitottam a Koránt, de nem találtam benne vigaszt. Életemben először úgy tűnt ez a könyv teljesen lényegtelennek tűnt a szenvedésemmel kapcsolatban. Úgy éreztem halott könyv. Nem marad más út, mint kinyitottam az Újszövetséget, és olvasni kezdtem. Hamarosan ehhez a részhez értem: "Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak." Áramütés-szerűen megráztak ezek a szavak, és felkavarták a szívemet. Nem tudtam letenni a Bibliát és tovább olvastam. Elértem a Máté 10:37-hez, ami azt tanította nekem, hogy Isten jobban kell szeretnem, mint az apámat és anyámat. "De Jézus", mondtam, "ezt elfogadni olyan lenne, mint ha meg kellene halnom. Mindent fel kell majd adnom"

A következő vers megint megszólított: "Aki nem veszi fel az ő keresztjét és nem követ engem, nem méltó énhozzám. Aki meg akarja tartani az életét elveszíti azt, aki pedig odaadja az életét énértem megtalálja azt." Jézus nagyon őszinte volt. A muszlimok számára az evangélium követése sokkal több, mint felhívás egy imádság elmondására. Ez egy felhívás a halálra.

Letérdeltem az ágyam végénél, és feladtam az életemet.

Pár nappal később a két embert, akiket a legjobban szerettem ezen a világon teljesen összetörte az árulásom. Mind a mai napig a családom meg van törve a döntésem miatt, és mindig fájdalmas, ha látom, milyen árat kellett fizetnem.

De Jézus a megváltás Istene. A bűnösöket a halála váltja meg az életre, és új értelmet adott a kivégzés szimbólumának, hogy a megváltás céljára használja fel. Megváltotta a szenvedésemet is, hogy benne bízzak még jobban minden pillanatban, és maga felé fordítsa a szívemet. Ott a fájdalmamban ismertem meg Őt még bensőségesebben. Felém hajolt álmokban és látomásokban, és imára hívott a szenvedésben. Ott találtam meg Jézust. Mindent megéri feladni, hogy követhessem őt.

 

Egy másik helyen felidézi milyen hihetetlen fájdalmat okozott ez a családjában: 

A családom többé nem volt ugyanolyan, miután kiderült a számukra, hogy megtértem.

Anyámnak mindig könnyes a szeme, bármikor találkozom vele, és remeg a hangja, ahogy hallom, és állandóan szomorú. Nem találkoztam még ilyen anyával, aki ennyire odaszánt lett volna a gyermekei számára, és mindezt hogyan háláltam meg? Az ő fejében az évtizedes érzelmi és fizikai befektetésének vége az lett, hogy a fia olyan nézeteket fogadott el, amely teljesen ellentétben áll mindennel, amit ő csak fontosnak tart.

Az apámat, ez a nagyszívű, szerető, gyengéd embert, akinek minden lelkiereje megvan, ami csak egy a katonaságban 24 éven át szolgáló veteránnak meglehet, életemben először láttam összetörten. Nem egyszerű azzal együtt élni, hogy én vagyok az oka az egyetlen könnynek, amit valaha láttam a szemében. Tőle hallanom - az embertől, aki születésem óta az erő és az apa archetípusa a számomra -, hogy mindez olyan neki, mintha a hátulról a gerincét tépték volna ki, olyan mint egy apagyilkosság.

Ekkor volt az, hogy azon gondolkoztam, miért hagyott Isten egyáltalán tovább élni. Miért nem emelt egyszerűen magához, miután megismertem az igazságot? Miért kell ilyen nagy fájdalmat okoznom a családomnak, azoknak, akik mindenkinél jobban szeretnek?

Isten szavában kerestem, és találtam meg a választ. Miután elfogadtam az a kötelességem, hogy neki dolgozzak és kövessem őt. Mostanra a veszteségemben az Ő szavai vigasztaltak, amit a Márk 10:29-30-ban olvasunk:

"Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet."

Nagykövet és hitvédő

Nabeel a Biola Egyetemre ment keresztény hitvédelmet tanulni, és ott szerzett diplomát 2008-ban, de közben orvosi diplomát is szerzett 2009-ben egy másik egyetemen. 2012-ben a Duke Egyetemen fejezett be egy újabb MA képzést vallástudomány területén, majd Oxfordban kezdett el egy doktori programot. 2013-tól a hitvédelemmel foglalkozó Ravi Zacharias Ministries keretében már gyakori előadó lett.

2014-ben adták ki első könyvét Allahot keresni, Jézust megtalálni: Egy odaszánt muszlim találkozik a kereszténységgel, ami a New York Times bestseller listájára is felkerült. 2015-ben született meg első gyermekük feleségével Michellel, Ayah Fatima Qureshi, akit egy keresztény mártirra emlékezve neveztek el. 2016-ban még két könyvét adták ki.

Rák

A harmadik könyve kiadásának napján, Nabeel a facebookon tette közzé, hogy előre haladott gyomorrákot diagnosztizáltak a szervezetében:

Kedved Barátaim és Családom!

Ez egy olyan bejelentés, amit soha nem vártam, hogy meg kell tenne, de Isten az ő végtelen szuverén bölcsességében kiválasztott, hogy tovább finomítsa az életemet. És azért imádkozom, hogy Ő legyen megdicsőítve a testemben és lelkemben. A családommal azt a hírt kaptuk, hogy előre haladott gyomorrákom van, és a klinikai előrejelzés elég sötét. Ettől függetlenül erőteljesen keressük a gyógyulást, mind orvosi mind csoda útján, bízva Istenben és a tényben, hogy ő mérhetetlenül többre képes, mint amit mi kérni tudunk tőle.

Az elmúlt néhány napban nagy magasságokat és mélységeket jártam meg a lelkemben, keresve az Úr akaratát és meggondolva, hogy mi lehet a jövő, de egyszer sem vontam kétségbe: Jézus a Úr, és z ő vére kifizette a váltságomat, és az ő sebeiben gyógyultam meg. Biztos hitem van, hogy a lelkem meg van mentve a Szentháromság Isten kegyelméből, és nem a saját eredményeim miatt. Hálás vagyok, hogy az Atya gyermeke vagyok, megváltva a Fiú által, és elpecsételve a Szentlélektől. Nem kell a viharban sem aggódnom az üdvösségem miatt, és ezért dicsérlek Istenem...

Barátaim és családom, kérhetem azt, hogy buzgón imádkozzatok a gyógyulásomért? Nem tudom azt mondani, hogy tudom Isten akaratát, de sok közeli barátom és bizalmasom meg van győződve arról, hogy ez a próba, amin keresztül az Isten még jobban meg akar eleveníteni. Legyen meg az Ő akarta, és kérlek buzgón imádkozzatok értem a térdeiteken, a Gyógyító Istent kérve a Jézus nevében.

És ahogy böjtöltök és imádkoztok, "Sőt még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. Ezért szívemből várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok." (Filippi 1:18b-20) 

Az Ő dicsőségére:

Nabeel

2016 októberében felesége, Michelle vetélést szenvedett el, majd 2017 májusában Nabeel bejelentette, hogy a sugárterápia nem működött és a rák a mellkasába is átterjedt. 2017 szeptemberében az orvosai úgy döntöttek, hogy már csak fájdalomcsillapító kezelést kap, mert nincsen már semmilyen orvosi lehetőség.

 

Mint keresztény hitvédelemmel foglalkozó előadót, aki kifejezetten az iszlám vallásra szakosodott, gyakran úgy mutatták be, mint volt muszlim hívőt. Eléggé ellentmondásosnak érezte ezt a megnevezést, mondván, hogy vajon mindig így fogják emlegetni:

Nem úgy azonosítunk más hívőket sem, mint volt parázna, volt önimádó stb. Krisztusban új teremtés lettem (2Kor 5:17), és minden nap azért élek, hogy letegyem a régi és felvegyem az újat (Efézus 4:22-24), visszatükrözve hogy fentről születtem (János 3:3). 

Nagyon örülnék, ha soha többé nem kellene az iszlámról beszélnem, és inkább Isten megtestesülésének és feltámadásának elképesztő erejéről beszélhetnék mindenütt!

De hozzá tette:

 Amíg csak vannak muszlimok, lesznek keresztények, akiket fel kell készíteni arra, hogy meggyőző elszántsággal osszák meg velük az Evangéliumot. Amíg ez a helyzet, megtiszteltetésnek érzem, hogy beszélhetek korábbi életemről ilyen módon építve Krisztus testét.

Dicsőség és öröm

Ma Nabeel Qureshi Megváltójával szemtől szemben vallhatja meg:

A nemes harcot megharcoltam,

Futásomat elvégeztem,

A hitet megtartottam,

Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. (2Tim 4:7-8)

Belépve Mestere örömébe kétség kívül hallhatja a szavakat: "Jól van, jó és hű szolgám!"

Végül, ha tudsz angolul érdemes meghallgatni a Biola Egyetem diplomaosztóján tavaly elmondott felkavaró erejű beszédét:

 

Eredeti cikk itt olvasható

Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.